Om vinstutdelning från aktiebolag

2972

En studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler

Jan Andersson

Upplaga : 1
År : 1995
ISBN : 9176782972
Sidor : 779
Ämnesområde :

Boken är slutsåld.

Aktiebolagslagens bestämmelser om vinstutdelning har under senare år fått en allt större praktisk betydelse i näringslivet. I denna bok ges en principiell och systematisk genomgång av reglerna på området.

Författaren diskuterar bl.a. var gränsen går för aktieägarnas och styrelsens rätt att vederlagsfritt disponera över bolagsförmögenheten respektive gränsdragningen mellan s.k. förtäckt vinstutdelning och sedvanliga affärsmässiga avtal. Vidare analyseras de olika sanktioner som kan komma i fråga vid otillåtna utbetalningar, däribland återbäringsskyldigheten för mottagaren, godtrosskyddet och bristtäckningsskyldigheten. Därutöver behandlas bolagets möjligheter att vindicera egendom från annan än mottagaren av en otillåten utbetalning jämte den ersättningsskyldighet som kan aktualiseras för utomstående som har medverkat till ett sådant förfogande.

Från en mer grundläggande utgångspunkt diskuteras behovet av sådana aktiebolagsrättsliga regler som syftar till att bereda skydd för bolagets borgenärer. Detta sker bl.a. mot bakgrund av rättsutvecklingen i USA och den i Europa i form av det s.k. andra bolagsdirektivet.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk