Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård

7991

En medicinrättslig studie

Ewa Axelsson

Upplaga : 1
År : 2011
ISBN : 9789176787991
Sidor : 417
Ämnesområde :

Denna bok är definitivt slut.

Denna avhandling är en medicinrättslig studie där fokus ligger på det svenska kvalitetssäkringssystemets rättsliga konstruktion och tillämpning. De aktörer som undersöks har olika ansvar och uppgifter. Vårdgivarna har skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldigheter som ska uppfyllas. Därutöver finns aktörer som har till uppgift att kontrollera vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessa aktörer är Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och patientnämnderna.

Undersökningen omfattar en kartläggning av aktörernas ansvar och rättsligt reglerade skyldigheter. I boken diskuteras centrala begrepp som till exempel hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, patientsäkerhet samt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Granskningen synliggör förtjänster och brister i systemet och bidrar till en samlad och fördjupad överblick över regelverket som styr hälso- och sjukvårdens kvalitetssäkring. Författaren anser att regelverket bör förtydligas och systematiseras för att öka förutsättningarna för att det ska kunna bidra till säker vård av god kvalitet.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk