Rådgivaransvaret

1373

Särskilt om advokaters ansvar för sin rådgivning

Rolf Johansson

Upplaga : 1
År : 2021
ISBN : 9789177371373
Sidor : 278
Ämnesområde :

490 kr Porto/frakt tillkommer

Boken Rådgivaransvaret handlar om juridiken som reglerar en rådgivares ansvar företrädesvis gentemot sin uppdragsgivare för de ekonomiska skador som kan bli följden av att rådgivaren agerat oaktsamt. Även om boken behandlar innehållet i de aktuella rättsreglerna i ett brett perspektiv ligger dess fokus på de särskilda förhållanden som påverkar juridiska rådgivares och särskilt advokaters ansvar för sin rådgivning. Den innehåller en djuplodande analys av de grundläggande rekvisit som styr skadeståndsansvaret och de övriga regler som påverkar dess omfattning. I avsaknad av lagregler i ämnet tillhandahåller boken i första hand en grundlig genomgång och analys av de rättsfall som relaterar till regelsystemet och dess innehåll.

Advokat Rolf Johansson var under många år delägare i Lagerlöf & Leman som 2001 genom fusion gick upp i Linklaters. Under början av 2000-talet var han VD i Lagerlöf & Leman och efter fusionen Managing Partner i Linklaters Sverige. Sveriges Advokatsamfund anlitar Rolf Johansson som lärare i bl a Rådgivaransvaret vid de obligatoriska kurser som föregår inträde i samfundet. Han var tidigare universitetslektor vid Juridicum i Uppsala.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk