Rätten i den ekonomiska krisen

8080

Red. Catharina Calleman

Upplaga : 1
År : 2012
ISBN : 9789176788080
Sidor : 218
Ämnesområde :

331 kr Porto/frakt tillkommer

I samhället samspelar ekonomin och rätten med varandra. Ekonomisk recession och finansiella kriser eller kristendenser kan vara framkallade av rättsliga åtgärder och rättsliga åtgärder kan vidtas i försök att stävja såväl recession som kriser. Det rättsliga tänkandet kan vara påverkat av ekonomiska maktförhållanden och föreställningar om aktörer på olika områden. Rätten i den ekonomiska krisen var ett aktuellt ämne när arbetet med denna antologi inleddes och det har blivit än mer aktuellt idag. Ett återkommande tema är avvägningen mellan olika intressen i lagstiftning och rättstillämpning och hur denna avvägning eventuellt förändras under ekonomiska kristider.

I boken berörs såväl rättshistoriska som komparativa ämnen men också mera specifika frågor inom olika rättsområden. Artiklarna rör de områden som kanske mest omedelbart påverkas av den ekonomiska krisen – insolvens-, kredit- och skatterätten – men behandlar också krisens vidare samhälleliga och rättsliga konsekvenser på till exempel det arbetsrättsliga och straffrättsliga området. Frågor som ställs är till exempel:

Hur har den skärpta internationella konkurrensen påverkat utvecklingen av advokatyrket i Europa? Är så kallade seniorlån en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron? Vilken roll spelar mänskliga rättigheter för gäldenärers skyldighet att lämna information om sig själva?

Antologin består av åtta fristående bidrag av lika många författare, som alla är anställda inom juridikämnet vid Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete vid Örebro universitet.

Medverkande författare: Andreas Anderberg, Catharina Calleman, Laura Ervo, Eleonor Kristoffersson, Max Lyles, Kerstin Nordlöf, Annina H. Persson, Filippo Valguarnera.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk