Scraps of penal theory

5157

Nils Jareborg

Upplaga : 1
År : 2002
ISBN : 9176785157
Sidor : 122
Ämnesområde :

173 kr Porto/frakt tillkommer

In 1988 I published – in order to celebrate having survived half a century – a little book called Essays in Criminal Law, containing seven articles. The present sister volume, also containing seven articles, is meant as a celebration of my retirement, not only from my university position but also from criminal law writing.

With regard to substance the text has been left in its original condition with a few exceptions. In Chapter 6 a few paragraphs of outdated parochial information have been deleted. In Chapters 4 and 5 there are brief postscripts.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk