Sex och samtycke

7465

Petter Asp

År : 2010
ISBN : 9789176787465
Sidor : 250
Ämnesområde :

Boken är slutsåld.

Frågan om sexualbrottslagstiftningens utformning är med jämna mellanrum föremål för debatt och diskussion. De senaste åren har debatten i ganska stor utsträckning fokuserat på frågan om betydelsen av samtycke, och det har från olika håll argumenterats för att en så kallad samtyckesreglering bör införas. I denna bok analyseras samtyckesbegreppet och dess relation till bland annat tvång och utnyttjande.

I boken argumenteras för att samtycke visserligen bör ses som det grundläggande element som särskiljer sexuella övergrepp från (tillåtet) sexuellt umgänge, men att detta inte på något sätt avgör frågan om hur lagstiftningen bör utformas. I boken argumenteras också för att fokus bör flyttas från frågan om lagstiftningens utformning till frågan vad vi bör godta som ett giltigt, eller rättsligt relevant, samtycke – bokas talas om särskiljande samtycke. Boken syftar inte i första hand till att ge några slutliga svar på vad som bör betraktas som ett särskiljande samtycke, utan till att skapa bättre förutsättning för fortsatt diskussion och debatt på området.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk