Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?

9476

Red. Sverker Scheutz

Upplaga : 1
År : 2016
ISBN : 9789176789476
Sidor : 144

255 kr Porto/frakt tillkommer

Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2014 en endagskonferens på temat Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?. Föreliggande antologi är i huvudsak sprungen ur forskningsidéer som presenterades på konferensen.

IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Målet är att Uppsala universitet ska bli det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige.

Denna antologi är den första boken i en skriftserie från institutet. Den andra delen har titeln Likvärdig utbildning.

Medverkande författare: Håkan Andersson, Göte Appelberg, Lars Bejstam, Andreas Bergh, Hans Eklund, Anna Gustafsson, Johanna Ringarp.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk