Skoljuridik och myndighetsutövning

2479

Några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan

Red: Lotta Lerwall & Sverker Scheutz

Upplaga : 2
År : 2023
ISBN : 9789177372479
Sidor : 315
Ämnesområde :

570 kr Porto/frakt tillkommer

En antologi i utbildningsrätt

Denna bok riktar sig främst till rektorer som deltar i den första delkursen ”Skoljuridik och myndighetsutövning” inom det statliga Rektorsprogrammet. Boken består av ett antal rättsvetenskapliga uppsatser valda utifrån innehållet i denna kurs. Förhoppningen är att boken kan tjäna som fördjupning i skoljuridik både inom och utom Rektorsprogrammet och som inspiration i övrigt inom skolväsendet.

Författarna är verksamma vid Uppsala och Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet av undervisning på kursen Skoljuridik och myndighetsutövning.

Boken innehåller följande kapitel

 • Skola
 • Skolplikt och rätt till utbildning
 • En likvärdig utbildning
 • Offentlighet och sekretess i skola och förskola
 • Garantier för rättssäker betygssättning i skolan
 • Kränkande behandling och trakasserier – begreppsbildning och ersättningsnivåer
 • Barnkonventionen i svensk rätt – mycket väsen för ingenting?
 • Tuggummiförbud och krav på artigt bemötande – Om skolors ordningsregler och disciplinära åtgärder
 • Elevers talerätt
 • Överklagande av rätten till utbildning
 • Skolchefen – en ny rättslig figur?

Medverkande författare

Lars Bejstam, Hans Eklund, Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Sverker Scheutz och Gustaf Wall

Du har väl inte missat rättsfallssamlingen Skoljuridik och myndighetsutövning: Rättsfall och beslut?

skoljuridisk-litteratur

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk