Specialstraffrätt

Specialstraffrätt 2u

Erik Svensson

Upplaga : 2
År : 2024
ISBN : 9789177372936
Sidor : 112
Ämnesområde :

230 kr Porto/frakt tillkommer

Specialstraffrätten omfattar alla straffrättsliga bestämmelser utanför brottsbalken. Flera av dessa bestämmelser tillämpas ofta i domstolarna.

I boken kommenteras de centrala, särskilda strafflagarna: trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen, skattebrottslagen och lagen om straff för smuggling. Därutöver behandlas de straffrättsliga reglerna i miljöbalken, alkohollagen, vapenlagen och knivlagen.

Framställningen är avsedd dels som lärobok vid juristutbildningen, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk