Svensk upphovsrättshistoria

8547

Gunnar Petri

Upplaga : 1
År : 2013
ISBN : 9789176788547
Sidor : 120

189 kr Porto/frakt tillkommer

Upphovsrätten har i vårt moderna bild-, musik- och textorienterade samhälle expanderat kraftigt mätt i de ekonomiska värden som berörs, det intresse den väcker, den komplexitet den uppvisar och de skyddsnivåer som uppnåtts. Samtidigt har nya revolutionerande spridningsformer drastiskt förändrat möjligheterna att ta del av upphovsrättsligt skyddade verk. Under sin långa historia har  upphovsrätten aldrig varit så kontroversiell som nu. Denna historia är fascinerande, och det är där man måste börja om man vill förstå upphovsrättens syften: integritet, yttrandefrihet och ekonomiska ersättningsmöjligheter för den skapande människan. Dessa syften är tidlösa och aktuella på en gång.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk