Teori och politik

2004

Straffrätt i omvandling

Red: Andreas Anderberg, Dennis Martinsson & Erik Svensson

Upplaga : 1
År : 2022
ISBN : 9789177372004
Sidor : 334
Ämnesområde :

520 kr Porto/frakt tillkommer

Något har hänt med kriminalpolitiken. Brott och straff står högt på den politiska agendan hos såväl regeringen som oppositionen. Kriminalpolitiken tillhör väljarnas viktigaste frågor. Brottsligheten får ett allt större utrymme i media. Reformtakten på det straffrättsliga området har accelererat. I den här boken tar tolv yngre svenska straffrättsforskare pulsen på den samtida kriminalpolitiken. Genom de olika bidragen belyses några av de mest omstridda platserna på den straffrättspolitiska kartan. Boken säger därigenom något om det kriminalpolitiska och straffrättsteoretiska landskapet i början av 2020-talet.

Sedda tillsammans behandlar de olika bidragen teman som kriminalpolitiska utvecklingstendenser, straffrättsvetenskapens roll, relationen mellan teori, politik och dogmatik – och inte minst hur man ska förstå de straffrättsteoretiska premisserna i en föränderlig tid.

Medverkande författare: Gustaf Almkvist, Andreas Anderberg, Tova Bennet, Jakob Hellström, Axel Holmgren, Miriam Ingeson, Marie Kagrell, Ivar Lavett, Dennis Martinsson, Maria Rasmussen, Erik Svensson och Linnea Wegerstad.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk