Testamentsrätt

5408

En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull

Anders Agell

Upplaga : 3
År : 2003
ISBN : 9176785408
Sidor : 128
Ämnesområde :

235 kr Porto/frakt tillkommer

Denna lärobok behandlar rättshandlingar för dödsfalls skull, dvs. främst testamenten men även arvsavtal och förmånstagarförordnanden vid livförsäkring. I fråga om testamenten behandlas:

• testamentsrättens historia
• rätten att göra eller taga testamente
• upprättande och återkallelse
• ogiltighet och klander
• förverkande och preskription
• tolkning
• testamente av make och inbördes testamenten

I boken ges en översikt av regelsystemet, av sammanhanget mellan olika bestämmelser och av skälen för olika lösningar. Referat av rättsfall används som illustration. I denna tredje upplaga har nya rättsfall kommenterats och vissa textpartier omarbetats, särskilt angående testamente av make och inbördes testamenten.

Boken är skriven för studerande i juristutbildningen men den bör kunna användas även av andra kategorier av läsare.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk