Utblick och inblick

8004

Vänbok till Claes Sandgren

Red. Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström & Jan Rosén

Upplaga : 1
År : 2012
ISBN : 9789176788004
Sidor : 493
Ämnesområde :

716 kr Porto/frakt tillkommer

Denna vänbok överlämnas till professor Claes Sandgren vid hans 67-årsdag som ett tecken på uppskattning av hans värdefulla insatser inom rättsvetenskapen och på många andra områden.

Vänboken har producerats i samarbete mellan Juridiska institutionen vid Umeå Universitet och Juridiska fakulteten, Juridicum, vid Stockholms universitet.

Medverkande författare: Johan Axhamn, Bertil Bengtsson, Per Bergling, Ulf Bernitz, Viola Boström, Ove Bring, Thomas Bull, Catharina Calleman, Jörgen Dalberg-Larsen, Örjan Edström, David I. Fischer, Anders Fogelklou, Lars Gorton, Gören Granström, Stellan Gärde, Pär Hallström, Jakob Heidbrink, Lars Heuman, Marie Karlsson-Tuula, Jan Kleineman, Karin Kulin-Olsson, Kent Källström, Thorsten Lundmark, Tom Madell, Jonas Malmberg, Lars-Göran Malmberg, Ruth Mannelqvist, Göran Millqvist, Joakim Nergelius, Jan Rosén, Juha Tolonen, Carin Ulander Wänman och Erik O. Wennerström.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk