Miljörättsliga perspektiv och tankevändor

8424

Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek

Red. Lena Gipperth & Charlotta Zetterberg

Upplaga : 1
År : 2013
ISBN : 9789176788424
Sidor : 568

822 kr Porto/frakt tillkommer

Den här boken är tillägnad Jan Darpö och Gabriel Michanek, båda professorer i miljörätt. Vänboken innehåller 25 författarbidrag. Artiklarna har vitt skilda fokus och rör en mängd olika områden och frågor inom miljörätten. Gemensamt för dem är att det finns en ambition att bidra med teoretiska perspektiv på miljörätten. Sammantaget illustrerar de hur mångfacetterat och komplext rättsområdet är.

Medverkande författare: Lena Gipperth, Charlotta Zetterberg, Inge Lorange Backer, Chris Backes, Marleen van Rijswick, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Hans Christian Bugge, Jonas Christensen, Jason. J. Czarnezki, Yanmei Lin, Cameron F. Field, Carl Dalhammar, Kjell Danell, Roger Bergström, Jonas Ebbesson, Ole Kristian Fauchald, Erkki J. Hollo, Jan H. Jans, Kai Kokko, Kari Kuusiniemi, David Langlet, Annika K. Nilsson, Annika Nilsson, Christina Olsen Lundh, Eckard Rehbinder, Nicolas de Sadeleer, Carl Gustaf Spangenberg, Patrik Söderholm, Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen, Filippo Valguarnera.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk