Förnuft, känsla och rättens verklighet

8998

Vänbok till Maarit Jänterä-Jareborg

Red. Anna Singer & Marie Linton

Upplaga : 1
År : 2014
ISBN : 9789176788998
Sidor : 280

504 kr Porto/frakt tillkommer

Ur förordet:

Vid den juridiska fakulteten i Uppsala finns en grupp forskare som tillsammans har utvecklat en stark forskningsmiljö i familjerätt med nationell och internationellt privaträttslig inriktning. En av dem som på ett särskilt och oöverträffat sätt har bidragit till detta är Maarit Jänterä-Jareborg. Som person är Maarit lyhörd, engagerad och mån om att få kollegor och medarbetare att trivas och växa. Genom denna vänbok vill författarna frambringa en hyllning, och ett tack, till Maarit för kunskapen, klokheten, engagemanget, glädjen och det varma hjärtat. Hennes aldrig sinande entusiasm och generositet har på många och olika sätt kommit oss till del och bidragit till våra gemensamma och individuella framgångar.

Medverkande författare: Anders Eriksson, Anna Hollander, Anna Singer, Esin Örücü, Jane Stoll, Katharina Boele-Woelki, Margareta Brattström, Marie Linton, Michael Hellner, Mosa Sayed, Stig Strömholm, Ulf Göranson, Åke Saldeen.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk