Vikten av vinst

8196

En studie om syftets betydelse i bolagsstyrning

Göran Ohlson

Upplaga : 1
År : 2012
ISBN : 9789176788196
Sidor : 311
Ämnesområde :

525 kr Porto/frakt tillkommer

I vår tid används bolag för alla tänkbara privata och offentliga verksamheter utan att ägarna överväger målet med verksamheten och därmed den yttersta handlingsnormen som ska styra verksamheten. Utan ett genomtänkt syfte som inarbetas i bolagsordningen gäller det renodlade vinstsyftet med den begränsade inriktningen att maximera utdelningen till aktieägarna. Ledningen är skyldig att sätta vinstintresset främst när intressekonflikt uppstår i förhållande till andra påstådda värdegrunder såsom patientnytta, elevnytta, hållbarhet, miljöhänsyn, socialt ansvar, etc. Det är närmast ofattbart att bolagen marknadsför hur man kämpar för sympatiska värden och politikerna kräver ansvarstagande utan att någon uppmärksammar behovet att nyansera vinstsyftet för att på ett trovärdigt sätt ge utrymme för andra värden än vinstmaximering.

Boken ger en metodisk genomgång av hur vinstsyftet har utvecklats under århundranden i västvärlden såsom ett instrument att skapa finansiering till industrialisering och välfärdsuppbyggnad. Boken visar hur vinstsyftet har kommit att kvarstå som ett omhuldat axiom i bolagslagstiftningen i den postindustriella tiden trots att bolagens samhällsbetydelse och påverkan på miljön och andra intressen har kommit att sträcka sig långt utanför ägarnas vinstintresse. Boken visar hur bolag kan inarbeta tillämpliga värdegrunder i vinstsyftet och skapa en trovärdig handlingsnorm i förhållande till ledning, anställda, kunder, samhälle, miljöintressen, etc. Varje företag med självaktning borde utarbeta och besluta om ett syfte för verksamheten som på ett trovärdigt sätt återspeglar företagets värdegrunder och som ska utgöra ett rättesnöre för bolagets ledning och anställda.

Boken borde vara en självklar kunskapskälla för politiker, samhällsdebattörer och företagsledningar med intresse för att anpassa näringslivet till vår tids betingelser.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk