Villkor för utlämning

5297

Karin Påle

Upplaga : 1
År : 2003
ISBN : 9176785297
Sidor : 442

Boken är slutsåld.

Som titeln anger behandlar boken den svenska utlämningsrätten och de villkor som Sverige ställer upp för att bevilja utlämning. Därefter behandlas vart och ett av de svenska utlämningsvillkoren ingående. Hur skall respektive villkor tolkas? Varför finns det aktuella villkoret i utlämningssamarbetet?

När vart och ett av villkoren har behandlats ställs frågan om villkoren samverkar eller rent av kan tänkas överlappa varandra. En sådan fråga är intressant att besvara i tider då röster höjs för att flertalet av utlämningsrättens hävdvunna principer skall överges.

I boken förs också en diskussion kring framtiden för tre av utlämningsvillkoren, nämligen kravet på dubbel straffbarhet, förbudet mot utlämning av egna medborgare och specialitetsprincipen.

Den europeiska arresteringsordern som skall ersätta det tidigare utlämningsarbetet mellan EU-staterna den 1 januari 2004 behandlas kortfattat.

Boken vänder sig till de advokater, åklagare och domare som arbetar praktiskt med frågor som rör utlämning men också till de tjänstemän som arbetar med att skapa förslag till förändringar av den inhemska utlämningslagstiftningen och utlämningsavtal i anslutning till denna samt till läsare som har ett principiellt intresse av utlämningsfrågor.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk