GDPR och personuppgifter

Kundregister

Användning

Iustus Förlag AB har register över kunder och över användare som har registrerat sig hos Iustus (med ”användare” menar vi exempelvis prenumeranter på nyhetsbrev). Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter.

Iustus använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra avtal gentemot kund, dvs för fakturering, information och leverans av beställda produkter. För att rensa dubbletter samt för att uppdatera och komplettera adressuppgifter kan vi även komma att samköra dessa uppgifter med andra uppgifter i våra register.

Iustus använder vidare uppgifterna för marknadsföring och som underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner. Uppgifterna kan också ligga till grund för anpassning av innehåll, annonser och erbjudanden, samt kan komma att grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden eller användaren (s.k. profilering).

Samtycke

Iustus kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post samt andra digitala kanaler.

Alla kunder eller användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycket, skriftligen begära ett registerutdrag samt begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Kontakta vår kundtjänst på 018-65 03 30 eller kundtjanst@iustus.se.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där Iustus måste lämna ut dem på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Sparande och gallring

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående kund- eller användarrelation och en tid därefter. Om Iustus enligt lag är skyldigt att spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan så gäller det. Om vi har behandlat uppgiften med stöd av samtycke och det samtycket återkallas så upphör behandlingen vid återkallandet.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk