Ett europeiserat arbetstagarinflytande

Erik Sjödin
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2015
  • ISBN: 9789176789292
Antal:
-
1
+
452 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Arbetstagarinflytande är en central arbetsrättslig fråga. I avhandlingen undersöker författaren innehållet i åtta EU-direktiv (inflytandedirektiven) med bestämmelser om arbetstagarinflytande och hur de påverkat den svenska regleringen av arbetstagarinflytande.

Undersökningen har genomförts med fokus på ett antal för inflytandedirektiven gemensamma frågor. Författaren belyser vad arbetstagarrepresentanterna är berättigade till inflytande om, när och hur det ska ske och på vilket sätt arbetstagarinflytandet är sanktionerat i Sverige. Därutöver analyseras de grundförutsättningar för arbetstagarinflytande som utpekas i direktiven, men som primärt framgår av nationell rätt.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker