Familjeägda aktiebolag

Familjeägda aktiebolag och generationsskiften

Hans Danielsson & Lars-Göran Sund
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN: 9789176787663
Antal:
-
1
+
151 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Familjeföretagare har ett livslångt dilemma: När bör det ofrånkomliga generationsskiftet av ledning och ägande av företaget ske och hur bör det ske? En möjlighet är att sälja verksamheten till utomstående. Ett annat alternativ är att genomföra generationsskiftet inom familjen under företagarens livstid.

Somliga skjuter upp det oundvikliga till företagarens frånfälle, varpå ägandet går i arv och arvingarna lämnas att finna överenskommelser om den framtida ledningen och ägandet av familjeföretaget.

I denna bok behandlas alla tre alternativen i översiktlig form. Boken är inriktad på generationsskifte av ägandet i små och medelstora familjeägda aktiebolag.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker