Från tanke till gärning I

Från tanke till gärning. Del I

Petter Asp
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2005
  • ISBN: 9789176786102
Antal:
-
1
+
233 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Denna bok utgör den första delrapporten från det projekt som går under namnet Från tanke till gärning. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och inriktat på en analys av möjligheterna att ingripa mot brottslighet på ett tidigt stadium. Projektet avses innefatta analyser av området i bl a rättsdogmatiskt, straffrättsfilosofiskt och rättspolitiskt perspektiv. Det föreliggande arbetet tar sikte på legitimationsfrågor, dvs frågor som har att göra med i vilken utsträckning det kan betraktas som legitimt att gripa in med straffrättsligt ansvar på förfältsområdet (det område som tidsmässigt ligger innan den tidpunkt vid vilken skada uppstår).

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker