Trepartsrelationer i skadeståndsrätten

Håkan Andersson
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 1997
  • ISBN: 9176783618
Antal:
-
1
+
490 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Denna bok är en monografi om skadeståndsfrågor i anslutning till situationer där olika relationer på de skadelidandes sida påverkar förlustens storlek och fördelning. Till största delen ligger monografins ämne inom gränsområdet mellan skadeståndsrätt och kontraktsrätt. Ett genomgående tema är sambandet mellan de obligationsrättsliga relationerna och den utomobligatoriska skadeståndsrätten.

Man talar traditionellt om ”tredjemansskador”, dvs. förluster som är en reflexverkan av att någon annan lidit en initial person- eller sakskada. Det finns även andra trepartsrelationer, främst de så kallade chockskadorna. I boken görs en bred komparativ undersökning av alla dessa skadetyper. Temat för framställningen av de olika relationerna är att söka förbinda de många olikartade rättsliga argumenten med en konkret och systematisk precisering av de faktiska situationerna. På detta sätt kan man för de olika typfallen få en översiktlig förståelse samt därmed de utslagsgivande omständigheterna angående när skadestånd tillerkänns respektive nekas tredje man. Denna mångdimensionella bild av problemområdet påvisar att den ”enkla” huvudregeln om icke-ersättning, som brukar hävdas i dessa fall, inte alltid upprätthålls och att man således kan utbilda ett system av riktlinjer på en mer fallspecifik nivå.

Monografin har en teoretisk rättsvetenskaplig bas, men torde också genom den översiktliga systematiseringen av olika konkreta skadesituationer med fördel kunna användas i det praktiska rättslivet.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker