LÄGA

LÄGA. Lägenhet med äganderätt

Margareta Brattström
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 1999
  • ISBN: 9176784142
Antal:
-
1
+
300 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

I ett flerfamiljshus kan en bestämd lägenhet inte ägas. En mängd problem måste lösas för att det skall bli möjligt. I den här boken presenteras problemen och förslag till hur de kan lösas.

Författarens förslag bygger på att en lägenhet under vissa förutsättningar skall kunna ägas på ett sätt som är jämförbart med ägande av en fastighet. En sådan lägenhet kallas för läga och står för lägenhet med äganderätt. Några av de frågor som diskuteras i boken är

• hur skall en läga skapas
• hur skall ägaren kunna disponera över sin läga
• hur skall lägenhetsägarna förhindras att störa varandra
• hur skall det säkerställas att de delar av byggnaden som lägenheterna är i gemensamt behov av, t.ex. trapphus och tak, hålls i gott skick
• vilken ställning skall den ha som hyr en läga

Frågan om det bör bli möjligt att äga en lägenhet har diskuterats ända sedan slutet av 1800-talet. Diskussionen och de förslag som hittills funnits på hur en sådan äganderätt kan utformas tas upp i boken. Det danska och det norska systemet för lägenhet med äganderätt presenteras. Boken innehåller även kapitel om den svenska bostadsrätten samt gemensamhetsanläggningar och förvaltningen av dem.

Finns det något behov av lägenheter med äganderätt? Författaren besvarar inte frågan. Boken får i stället fungera som underlag för den fortsatta debatten kring frågan.

Advokatfirman Vinge

>> Visa alla

De lege

>> Visa alla

IFF - Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

>> Visa alla

IfU – Institutet för utbildningsrätt

>> Visa alla

Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.

>> Visa alla

Praktisk process

>> Visa alla

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt

>> Visa alla

SJFU - Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala

>> Visa alla

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

>> Visa alla

Stiftelsen Rättsfonden

>> Visa alla

Svensk straffrätt

>> Visa alla