Vänbok Bylund

Vänbok till Torleif Bylund

Torbjörn Andersson & Bengt Lindell (red.)
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2003
  • ISBN: 9176785440
Antal:
-
1
+
466 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Det här är en vänbok till Torleif Bylund. Många medverkande har närmat sig Torleif B:s favoritområden – straffprocess i allmänhet, domstolens bundenhet vid rubricering i brottmål, rättskraft i straffprocessen, bevistema i straff- och civil-process, kumulation i tvistemål samt kvarstad. Andra har behandlat ämnen något vid sidan av Torleif B:s inriktning, men ändå inom hans intresse- och/eller ämnesområden: legalitet och straffrättsvillfarelse, barns och ungas processbehörighet, medling, förtroliga meddelanden samt Europadomstolen som prejudikatinstans. Gemensamt för uppsatserna är att de tar upp frågor som är både aktuella och snudd på försummade de senaste åren. Till detta kommer ett bidrag som tecknar en bild av Torleif B. själv i ett tvådelat (lärarekollega) perspektiv.

Medverkande författare: Torbjörn Andersson, Petter Asp, Hans Eklund, Hugo Fridén, Torgny Håstad, Elisabeth Lehrberg, Per Henrik Lindblom, Bengt Lindell, Terje Mörnholm, Alvar Nelson, Karol Nowak.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker