Aktieägaravtal

0307

Ett symposium

Red. Daniel Stattin & Jenny Strandberg

Upplaga : 1
År : 2018
ISBN : 9789177370307
Sidor : 224

339 kr Porto/frakt tillkommer

Antologin består av bidrag från ett symposium om aktieägaravtal som anordnades av forskargruppen i associations- och kapitalmarknadsrätt vid Uppsala universitet under hösten 2015. Till symposiebidragen har fogats några ytterligare uppsatser som breddar och fördjupar diskussionen.

Medverkande författare: Margareta Brattström, Karin Eklund, Caroline Elander, Torbjörn Ingvarsson, Erik Sjöman, Daniel Stattin, Carl Svernlöv, Simona Tobler Westerlund, Johanna Wickenberg Linneballe.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk