Aktiebolagets funktion

1540

Daniel Stattin

Upplaga : 1
År : 2021
ISBN : 9789177371540
Sidor : 474

730 kr Porto/frakt tillkommer

Aktiebolag och andra associationer är en förutsättning för västerlandets ekonomiska utveckling. I aktiebolagsform kan resurser och kapital samlas. Aktiebolagen bidrar till välståndet genom den verksamhet som de utför. Trots aktiebolagets obestridliga vikt finns det en rad grundläggande frågor som inte är ordentligt utredda i svensk rätt eller utländsk rätt:

  • Hur skall aktiebolagets natur förklaras? Vilken betydelse har till exempel rättsutvecklingen och ekonomiska eller socialetiska teorier för vårt sätt att se på aktiebolag och aktiebolagsrätt.
  • Vad är aktiebolagets syfte? I juridiken talar man om ”vinstsyfte”, men måste alla beslut i ett aktiebolag syfta till att ge vinst och i vilket tidsperspektiv skall vinsten uppkomma? Aktiebolagets syfte kan diskuteras utifrån ekonomisk teori, men rättskälloma innehåller svar på flera av de praktiska frågorna om hur syftet påverkar konkreta beslut i aktiebolaget.
  • Vilka är aktiebolagets intressenter? I svensk rätt brukar aktieägarna ses som aktiebolagets intressenter, men det finns goda skäl att modifiera denna syn i samband med ett aktiebolags insolvens.

De grundläggande frågorna om aktiebolagets funktion har fått förnyad aktualitet med diskussionen om hållbarhet i miljömässiga, sociala och styrningsmässiga sammanhang.
Det finns både ny forskning, policyinitiativ och ett stort intresse i näringslivet för hur hållbarhetsfrågorna kan kopplas till aktiebolagsrätt och bolagsstyrning. I denna bok behandlas grundläggande frågor om aktiebolagets funktion utifrån äldre och nyare teoribildning i juridik, ekonomi, socialetik och hållbarhet.

DANIEL STATTIN är professor i civilrätt, särskilt associationsrätt vid Uppsala
universitet.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk