Allmän fastighetsrätt

0642

Fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor

Anders Victorin & Richard Hager

Upplaga : 8
År : 2019
ISBN : 9789177370642
Sidor : 287
Ämnesområde :

475 kr Porto/frakt tillkommer

I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten, vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor i ett inledande kapitel. Övriga kapitel behandlar:
• Fast egendom, fastighet och fastighetstillbehör
• Köp av fast egendom
• Servitut
• Fastighetspant
• Sakrättsliga frågor – Hävd och godtrosförvärv

Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk