Allmänt och enskilt

8486

Festskrift till Lena Marcusson

Red. Thomas Bull, Olle Lundin & Elisabeth Rynning

Upplaga : 1
År : 2013
ISBN : 9789176788486
Sidor : 498

795 kr Porto/frakt tillkommer

Denna festskrift är tillägnad professorn i förvaltningsrätt, Lena Marcusson, för hennes insatser som forskare, lärare, mentor och förebild vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. De 32 uppsatserna belyser olika aspekter av spänningsförhållandet mellan allmänna och enskilda intressen,  i stort och smått.  Boken illustrerar också den offentliga rättens dynamiska utveckling i svenskt, nordiskt och internationellt perspektiv.

Medverkande författare: Håkan Andersson, Jan Fridthjof Bernt, Ulla Björkman, Patrik Bremdal, Thomas Bull, Iain Cameron, Marianne Eliason, Sverker Gustavsson, Ulf Göranson, Ingrid Helmius, Johan Hirschfeldt, Johan Höök, Anna Jonsson Cornell, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind, Olle Lundin, Olof Petersson, Hans Ragnemalm, Jane Reichel, Curt Riberdahl, Elisabeth Rynning, Sverker Scheutz, Eivind Smith, Fredrik Sterzel, Outi Suviranta, Kaarlo Tuori, Lotta Vahlne Westerhäll, Wiweka Warnling-Nerep, Helena Wockelberg, Hans-Henrich Vogel, Karin Åhman, Inger Österdahl.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk