Arbetsförmåga i sjukförsäkringen

8271

Ruth Mannelqvist

Upplaga : 1
År : 2012
ISBN : 9789176788271
Sidor : 298
Ämnesområde :

424 kr Porto/frakt tillkommer

Arbetsförmåga är ett mångfacetterat begrepp, som påverkas av  bland annat sociala, medicinska och rättsliga förståelser och under senare år har begreppet varit föremål för omfattande diskussioner av såväl politiker och forskare som tillämpare.

I boken fokuseras på begreppet arbetsförmåga i en begränsad kontext, nämligen rättslig reglering, tolkning och tillämpning av begreppet inom ramen för den allmänna och offentliga sjukförsäkringen. Eftersom det saknas en legaldefintion av begreppet syftar boken till att analysera vad som avses med arbetsförmåga och om innehåll i, förståelse och bedömning av begreppet är och har varit densamma över tid.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk