Avräkningsmetoden

8608

En skatterättslig studie om undvikande av internationell bestkattning

Martin Berglund

Upplaga : 1
År : 2013
ISBN : 9789176788608
Sidor : 698
Ämnesområde :

Denna bok är slutsåld

Moderna inkomstskattesystem grundar normalt sett sina beskattningsanspråk på både personers och inkomsters anknytning till landet. När en person eller dennes inkomster har anknytning till flera länder finns därför en risk att internationell dubbelbeskattning uppkommer. Ämnet för denna bok är avräkningsmetoden, som är den huvudsakliga metoden i svensk skatterätt för att undvika internationell dubbelbeskattning. Metoden återfinns såväl i de svenska skatteavtalen som i den svenska interna skatterätten. Avräkning innebär att den utländska statens skatt i en dubbelbeskattningssituation får användas i Sverige som en skattereduktion, dock högst med ett belopp som motsvarar den svenska skatten på de utländska inkomsterna.

Boken utgör den första omfattande studien av avräkningsmetoden i svensk skatterätt.  Framställningen syftar till att uppnå en förståelse av metoden som helhet. För att uppfylla det syftet sätts avräkningsmetoden in i sitt historiska sammanhang. I fokus för studien står två centrala moment för metodens tillämpning. Det första momentet avser identifieringen av sådana fall av dubbelbeskattning som avräkningsmetoden avser att undanröja. Det andra momentet gäller hur avräkningsmetoden fungerar för att åstadkomma enkelbeskattning i dubbelbeskattningssituationer. I boken studeras också metodens territoriella tillämpningsområde.

Akademisk avhandling.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk