Barns rätt

2080

Anna Singer

Upplaga : 3
År : 2022
ISBN : 9789177372080
Sidor : 211
Ämnesområde :

365 kr Porto/frakt tillkommer

Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok vars tredje upplaga har uppdaterats för att inkludera lagändringar antagna våren 2022 avseende bland annat regler om fastställande av föräldraskap.

Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står i centrum för framställningen, särskilt reglerna om fastställande av vem som är ett barns förälder, vårdnad, underhåll, förmyndarskap, namn och medborgarskap. Barnets med- och självbestämmanderätt granskas särskilt. I boken berörs också samhällets ansvar för barn.

Barns rätt är i första hand avsedd att användas som lärobok på juristutbildningen men är av intresse för alla som vill ha en introduktion till den rättsliga regleringen som rör barns rätt.

Anna Singer lyckas på ett mycket bra sätt förklara lagstiftningen, rättsfall och har ett praktiskt anslag som gör att boken fungerar väl som en introducerande handledning lika väl som lärobok.
Sven Martinger
Ur recension i BTJ-häftet, nr 23 år 2022

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk