Bostadsrätt

0734

Med en översikt över kooperativ hyresrätt

Anders Victorin & Jonny Flodin

Upplaga : 5
År : 2020
ISBN : 9789177370734
Sidor : 343
Ämnesområde :

520 kr Porto/frakt tillkommer

I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de förhåller sig till dagens lagstiftning.

Ur innehållet:
• Bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och andra besittningsformer
• Organisation och bildande, föreningens uppgifter
• Ombildning från hyresrätt
• Köp av bostadsrätt
• Bostadsrätt som säkerhet för lån
• Att bo i bostadsrätt – bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, avgifter, lägenhetens skick m.m.
• Översikt över kooperativ hyresrätt

Denna femte upplaga är uppdaterad och kompletterad med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den fjärde upplagan utkom.

Innehållet i boken är ytterst omfångsrikt och den läsare som önskar användbar kunskap i det behandlade ämnet kommer garanterat att få det.
Sven Martinger
Ur recension i BTJ-häftet nr 21, 2020

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk