Civilprocessen

1571

Rättegång samt skiljeförfarande och medling

Bengt Lindell

Upplaga : 5
År : 2021
ISBN : 9789177371571
Sidor : 918
Ämnesområde :

1036 kr Porto/frakt tillkommer

I denna femte omarbetade upplaga av Civilprocessen behandlas, liksom i tidigare upplagor, hela civilprocessen. De tre första kapitlen bildar en allmän del vilka beskriver och analyserar processens funktioner, rättegångsreglernas uppbyggnad och systematik samt processuella begrepp och principer. Därefter behandlas rättskipningens organisation, jäv, forumreglerna, parterna och deras talan, rättegången i tingsrätt och överrätt, olika slags avgöranden och rättskraft, incidenter, rättegångskostnader, bevisfrågor och säkerhetsåtgärder. De två avslutande kapitlen redogör för skiljeförfarande och medling.

Framställningen, som är rättsdogmatisk och inriktad på gällande rätt, är en handbok med analyser och problematiserande fördjupningar på svåra områden av processrätten. Den är avsedd för praktiskt verksamma jurister och passar också som läromedel. Boken innehåller rikhaltiga hänvisningar till praxis och doktrin samt innehåller ett lagrumsregister.

Bengt Lindell är professor i processrätt vid Uppsala och Karlstad universitet.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk