De lege 2013: Doktrinen i praxis

3317

Red: Eric Bylander och Mattias Dahlberg

År : 2013
ISBN : 9789176788691
Sidor : 229
Serie : De lege

Doktrinen i praxis

Tanken med 2013 års årsbok är att samla flera av fakultetens forskare kring ett gemensamt tema som kan beröra alla fakultetens ämnesinriktningar. Under det gemensamma temat doktrinen i praxis behandlar de tio bidragen från lika många forskare aktiebolags-, arbets-, köp-, process-, skatte-, straff- och upphovsrätt. Därtill kommer flera av dem – givet temat föga förvånande – in på sådana ämnesövergripande aspekter som brukar hänföras till allmän rättslära.

Medverkande författare

Håkan Andersson, Eric Bylander, Mattias Dahlberg, Mikael Hansson, Torbjörn Ingvarsson, Bert Lehrberg, Lena Olsen, Joel Samuelsson, Magnus Ulväng och Sanna Wolk.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk