De lege 2015: Europarätten – 20 år i Sverige

9483

Red. Mattias Dahlberg & Karin Åhman

Upplaga : 1
År : 2016
ISBN : 9789176789483
Sidor : 316
Ämnesområde : ,

505 kr Porto/frakt tillkommer

Det är nu 20 år sedan Sverige blev medlem i den Europeiska unionen. Europarätten har gjort betydande avtryck i svensk rätt och är ett i många delar naturligt inslag i den myndighetsutövande eller dömande verksamheten. Inom vissa områden har mottagandet av europarätten gått relativt enkelt, medan det har varit svårare inom andra områden. Den svenska juristkåren har under dessa 20 år av medlemskap genomgått en betydande utbildning i europarätt. Landets juristutbildningar har förstås också kommit att präglas av europarätten och den kan idag sägas genomsyra hela juristutbildningen och europarättsliga inslag finns i alla de traditionella juridiska ämnena.

I denna volym av De lege finns uppsatser som ur olika vinklar analyserar, beskriver och skildrar europarättens genomslag i svensk rätt och dess påverkan på myndighetsutövning, dömande verksamhet och juristutbildning.

Medverkande författare: Mona Aldestam, Håkan Andersson, Vladimir Bastidas Venegas, Mattias Dahlberg, Agnes Eklund, Bert Lehrberg, Marie Linton, Jane Reichel, Joel Samuelsson, Fredrik Wersäll, Anna Wetter, Carl Wetter, Bertil Wiman.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk