De lege 2022: Hållbarhet ur ett rättsligt perspektiv

2325

Red: Mattias Dahlberg, Therése Fridström Montoya, Mikael Hansson och Charlotta Zetterberg

År : 2023
ISBN : 9789177372325
Sidor : 386

617 kr Porto/frakt tillkommer

Hållbar utveckling i juridiken

Ämnet för De lege år 2022 är ”hållbarhet”, under den övergripande frågan vilken uppgift rätten har haft, har eller kan komma att få för att nå de mål som formulerats i Förenta Nationernas Agenda 2030.

Tre generella teman kan urskiljas bland de många frågor som ryms inom ämnet ”hållbarhet”: miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor. I denna volym av De lege finns ett stort antal artiklar som behandlar hållbarhet i förhållande till ett antal rättsvetenskapliga områden. Författarna är verksamma vid eller på annat sätt anknutna till Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Medverkande författare

Sebastian Abrahamsson, Mattias Dahlberg, Maria Forsberg, Therése Fridström Montoya, Lovisa Halje, Mikael Hansson, Caroline Johansson, Sara Lundberg, Melina Malafry, Oskar Mossberg, Marigó Oulis, Love Rönnelid, Katja de Vries, Olof Wilske, Charlotta Zetterberg och Inger Österdahl.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk