De lege 2011. Vänbok till Rolf Nygren

8028

Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle – rättshistoriskt och komparativt

Maarit Jänterä-Jareborg & Mats Kumlien

Upplaga : 1
År : 2011
ISBN : 9789176788028
Sidor : 436

565 kr Porto/frakt tillkommer

I denna vänbok tillägnad Rolf Nygren återges anförandena från symposiet ”Familjerätt och rättsfamiljer ur såväl mikro- som makroperspektiv”. Symposiet ägde rum den 13 juni 2011.

Medverkande författare: Lars Björne, Jaakko Husa, Mats Kumlien, Dag Michalsen, Gunnar Petri, Heikki Pihjalamäki, Marie Sandström, Margareta Brattström, Johan Hirschfeldt, Mia Korpiola, Anna Singer, Caroline Sörgjerd, Elsa Trolle Önnerfors, Helle Vogt, Marianne Dahlén, Görel Granström, Christian Häthén, Max Lyles, Kjell Å. Modéer, Ann-Christine Petersson Hjelm, Carl Reinhold Bråkenhielm, Christer Thornefors, Jan Hjärpe, Maarit Jänterä-Jareborg och Mosa Sayed.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk