De lege 2012. Reglering och beskattning av investeringsfonder

8349

Red. Mattias Dahlberg

Upplaga : 1
År : 2012
ISBN : 9789176788349
Sidor : 161
Ämnesområde :

302 kr Porto/frakt tillkommer

Vid Juridiska fakulteten i Uppsala bedrivs omfattande forskning inom de skatterättsliga och kapitalmarknadsrättsliga områdena. Den 25 april 2012 hölls ett symposium om reglering och beskattning av investeringsfonder. Investeringsfonder är viktiga ägare av svenskt och utländskt näringsliv. I stor omfattning finns dessutom privatpersoners sparande investerat i investeringsfonder, inte minst i form av pensionssparande. Investeringsfonder placerar på en internationell kapitalmarknad. Inom EU är regleringen av investeringsfonder i hög grad harmoniserad. Det gäller dock inte den skatterättsliga behandlingen, utan här råder i stället en påtaglig skattekonkurrens mellan medlemsstaterna.

Vid symposiet behandlades reglering och beskattning av investeringsfonder ur en rad olika aspekter. Talarna kom från universitet, Skatteverket, advokat- och konsultbyråer, och intresseorganisationer. Symposiet planerades av professorerna Mattias Dahlberg och Daniel Stattin. Flera av anförandena har utvecklats och finns återgivna i denna volym av De Lege.

Medverkande författare: Mattias Dahlberg, Merja Lohela, Johanna Dufwa, Lars Samuelson, Daniel Stattin, Dan Hanqvist, Karin Eklund.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk