De osjälvständiga brottsformerna

1496

Försök, förberedelse, stämpling, (gärningsmannaskap och) medverkan, underlåtenhet att avslöja och förhindra brott

Petter Asp

Upplaga : 1
År : 2021
ISBN : 9789177371496
Sidor : 528
Ämnesområde :

801 kr Porto/frakt tillkommer

Denna bok innehåller en utförlig handboksinriktad framställning avseende de osjälvständiga brottsformer som regleras i 23 kap. brottsbalken, dvs. försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra brott. I boken behandlas också – eftersom reglerna om medverkan till brott bygger på att det finns något att medverka till – de grundläggande principerna om (med)gärningsmannaskap i svensk rätt.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk