Dispens från inkomstskatt

4193

Magnus Alhager

År : 1999
ISBN : 9176784193
Sidor : 361
Ämnesområde :

Boken är slutsåld.

I boken analyseras dispensregler vid inkomstbeskattningen. Särskilt undersöks förfaranderegler, lagtolkningsfrågor, rättssäkerhet, effektivitet och dispensreglernas konstruktion och struktur.

Undersökningen omfattar en redogörelse för Riksskatteverkets sekretessbelagda praxis rörande bland annat pensionsförsäkringsdispenser, strukturdispenser och dispenser rörande ersättningsfonder.

Studien utmynnar i ett förslag om att de allra flesta dispensregler bör tas bort och ersättas av vanliga ordinära regler.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk