Dissens

1564

Om det rättsliga vetandet

Håkan Gustafsson

Upplaga : 2
År : 2021
ISBN : 9789177371564
Sidor : 205

340 kr Porto/frakt tillkommer

Liksom en gam cirklar runt ett kadaver, så kretsar denna bok runt ett antal rättsliga föreställningar och begrepp som genom åren kommit att uppta, och alltmer begränsa, rättsvetenskapens synfält. Här presenteras emellertid ingen metod, inte heller någon teori eller något program och än mindre någon lära – och allra minst någon institutionaliserad allmän rättslära – utan vad som framläggs utgör schematiska och provisoriska sonderingar i det rättsliga vetandets och språkets förorter. Denna skrift är ett bidrag till ett utkast till ett försök att ange grunddragen till en kritik av det rättsliga vetandet. I boken behandlas frågan om villkoren för det rättsliga vetandet men framför allt under vilka förutsättningar det är möjligt att frigöra sig från det. Så som vi känner det.

Recension i Juridisk Tidskrift

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk