Familjeägda aktiebolag och generationsskiften

7663

En översikt med empiriska data

Hans Danielsson & Lars-Göran Sund

Upplaga : 1
År : 2010
ISBN : 9789176787663
Sidor : 92
Ämnesområde :

151 kr Porto/frakt tillkommer

Familjeföretagare har ett livslångt dilemma: När bör det ofrånkomliga generationsskiftet av ledning och ägande av företaget ske och hur bör det ske? En möjlighet är att sälja verksamheten till utomstående. Ett annat alternativ är att genomföra generationsskiftet inom familjen under företagarens livstid.

Somliga skjuter upp det oundvikliga till företagarens frånfälle, varpå ägandet går i arv och arvingarna lämnas att finna överenskommelser om den framtida ledningen och ägandet av familjeföretaget.

I denna bok behandlas alla tre alternativen i översiktlig form. Boken är inriktad på generationsskifte av ägandet i små och medelstora familjeägda aktiebolag.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk