Festskrift till Maarit Jänterä-Jareborg

1694

Red: Marie Linton & Mosa Sayed

Upplaga : 1
År : 2022
ISBN : 9789177371694
Sidor : 358

595 kr Porto/frakt tillkommer

I maj 2022 hedrades professorn i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet (sedan 24 år) Maarit Jänterä-Jareborg med en Festskrift i anledning av hennes emeritering. Artiklarna, skrivna av framstående forskare och experter i Sverige, Norden och övriga Europa, återspeglar den senaste utvecklingen i internationell privaträtt, komparativ rätt och familjerätt, nationellt och internationellt. Bland annat diskuteras föräldraansvarsfrågor i 2019 års lydelse av Bryssel II-förordningen, bodelningsproblematik, framtidsfullmakter, tidsbegränsade äktenskap och barnäktenskap, nordiska familjerättskonventioner, surrogatarrangemang, turkisk familjerätt, skiljeavtal och erkännande och verkställighet av förmögenhetsrättsliga avgöranden från tredjeländer. Boken är ett viktigt bidrag till både rättsvetenskaplig forskning och rättstillämpning. Som läsare välkomnas ni i en spännande, variationsrik och mångskiftande miljö.

Medverkande författare: Michael Bogdan, Katharina Boele-Woelki, Margareta Brattström, Anders Bäckström, Giuditta Cordero-Moss, Grace Davie, Frédérique Ferrand, Torstein Frantzen, Katrine Kjærheim Fredwall, Cristina Gonzáles Beilfuss, Ulf Göransson, Markku Helin, Michael Hellner, Marie Linton, Nigel Lowe, Martiny Dieter, Gustaf Möller, Peter Arnt Nielsen, Walter Pintens, Anna Singer, Lena Sisula-Tulokas, Asbjørn Strandbakken, Laima Vaige, Tone Linn Wærstad, Esin Örücü och Mosa Sayed.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk