Festskrift till Åke Frändberg

5068

Red. Anders Fogelklou & Torben Spaak

Upplaga : 1
År : 2003
ISBN : 9176785068
Sidor : 369

452 kr Porto/frakt tillkommer

Professorn i allmän rättslära vid Uppsala universitet, Åke Frändberg, blev professor i allmän rättslära 1993 vid Stockholms universitet men redan 1994 återvände han till Uppsala där han tidigare varit verksam.

Åke Frändbergs forskning omfattar framför allt studiet av rättssystemets och rättsordningens grundläggande element och förändringsmekanismer. Doktorsavhandlingen hade titeln Om analog användning av rättsnormer (1973). Därefter följde boken Rättsregel och rättsval (1984). Också talrika uppsatser berör rättsteorins centrala delar. Åke Frändberg har även väglett och inspirerat en yngre generation av forskare inom allmän rättslära. Hans nordiska och internationella kontakter har bland annat inneburit att han organiserat konferenser och samarbetsprojekt inom rättsteorins område.

Åke Frändberg har haft talrika externa uppdrag. Han är bland annat ledamot av styrelsen för Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala; president för den svenska sektionen av IVR (den internationella organisationen för rätts- och socialfilosofi) och sist men inte minst inspektor för Värmlands nation.

Åke Frändbergs nordiska och internationella engagemang avspeglas i en intresseväckande festskrift där kolleger och yngre forskare belyser olika delar av rättens och rättsteorins problematik.

Medverkande författare: Aaulis Aarnio, Håkan Andersson, Jes Bjarup, Thérèse Björkholm, Anders Fogelklou, Minna Gräns, Mark van Hoecke, Nils Jareborg, Hannu Tapani Klami, Bengt Lindell, Thomas Mautner, Aleksander Peczenik, Claes Petersson, Arend Soeteman, Torben Spaak, Stig Strömholm, Hannu Tolonen, Kaarlo Tuori, Bo Wennström, Lennart Åqvist.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk