Festskrift till Fredrik Sterzel

4274

Red. Lena Marcusson

Upplaga : 1
År : 1999
ISBN : 9176784274
Sidor : 456
Ämnesområde :

716 kr Porto/frakt tillkommer

En skrift tillägnad professor Fredrik Sterzel som under år 1999 lämnade sin professur i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet som han innehaft sedan 1995. Hans breda vetenskapliga perspektiv inom offentlig rätt och statsvetenskap återspeglas i denna festskrift som tidigare och nuvarande kolleger och vänner bidragit till. Boken innehåller 25 uppsatser.

Medverkande författare: Anders Agell, Bertil Bengtsson, Ulla Björkman, Alf Bohlin, Gunnar Bramstång, Thomas Bull, Pekka Hallberg, Johan Hirschfeldt, Lena Marcusson, Tore Modeen, Joakim Nergelius, Svante Nycander, Elisabeth Palm, Olof Petersson, Göran Regner, Curt Riberdahl, Eivind Smith, Nina Stjernquist, Håkan Strömberg, Stig Strömholm, Hans-Heinrich Vogel, Wiweka Warnling-Nerep, Bertil Wennergren, Lotta Vahlne Westerhäll, Birgitta Köhler.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk