Festskrift till Nils Mattsson

5955

Red. Kristina Ståhl & Per Thorell

Upplaga : 1
År : 2005
ISBN : 9176785955
Sidor : 596

753 kr Porto/frakt tillkommer

Nils Mattssons vetenskapliga produktion är omfattande och täcker många områden inom skatterätten, med en tyngdpunkt på företagsbeskattning. Om några områden särskilt skall nämnas är det handelsbolag, internationell beskattning och skattepolitik. Han har också skrivit många läroböcker, varav flera i imponerande många upplagor. Hans intresse för pedagogiska frågor är också stort.

Även om han synts mycket har han verkat ännu mer. Han har inte bara skapat en stimulerande och kreativ forskarmiljö i Uppsala utan också aktivt bidragit till utvecklingen av den skatterättsliga forskningen utanför Uppsala, både inom och utom Sverige.

Nils forskarkollegor och vänner hyllar honom i denna festskrift med bidrag som alla är skatterättsligt inriktade och behandlar stora delar av skatterätten.

Medverkande författare: Mona Aldestam, Eleonor Alhager, Magnus Alhager, Edward Andersson, Richard Arvidsson, Stig von Bahr, Ole Bjørn, Mattias Dahlberg, Ole Gjems-Onstad, Göran Grosskopf, Leif Gäverth, Jan Kellgren, Börje Leidhammar, Gustaf Lindencrona, Sven-Olof Lodin, Paul R. McDaniel, Peter Melz, Christer Silfverberg, Aage Michelsen, Christina Moëll, Leif Mutén, Claes Norberg, Roger Persson Österman, Robert Påhlsson, Kees van Raad, Olli Ryynänen, Lars Samuelson, Kristina Ståhl, Per Thorell, Kari S. Tikka, Mats Tjernberg, Björn Westberg, Bertil Wiman, Niels Winther-Sørensen, Hans-Heinrich Vogel, Frederik Zimmer, Odile Fallenius.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk