Från tanke till gärning del 2

6598

Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

År : 2007
ISBN : 9789176786598
Sidor : 249
Ämnesområde :

Boken är slutsåld.

Denna bok utgör den andra delrapporten från det projekt som går under namnet Från tanke till gärning. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och inriktat på en analys av möjligheterna att ingripa mot brottslighet på ett tidigt stadium. Projektet avses innefatta analyser av området i bl a rättsdogmatiskt, straffrättsfilosofiskt och rättspolitiskt perspektiv.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk