Fullmaktsläran

2349

Svensk avtalsrätt

Joel Samuelsson

Upplaga : 1
År : 2023
ISBN : 9789177372349
Sidor : 222
Ämnesområde :

361 kr Porto/frakt tillkommer

I denna lärobok förklaras fullmaktsreglerna mot bakgrund av en redogörelse för den allmänna rättshandlingsläran.

Läran om fullmakter utgör en väsentlig del av avtalsrätten. Trots det kan frågan om fullmakter framstå som besvärlig, och frågan om hur avtalslagens andra kapitel ska tolkas har historiskt sett inte varit helt given. Flera olika förklaringsmodeller tävlar mot varandra i såväl praxis som doktrin. I denna nya bok går Joel Samuelsson till botten i frågan och redogör sakligt för vad som gäller, genom att ta avstamp i lagtextens lydelse samt den allmänna rättshandlingsläran.

Joel Samuelsson har skrivit en liten, naggande god, bok i fullmaktslära. Man behöver inte hålla med om allt för att ändå känna att fullmakt är något intressant.
Boel Flodgren i JT 2022-2023.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk