Fundamentala fragment

8219

Ett konstitutionellt lapptäcke

Thomas Bull

Upplaga : 1
År : 2013
ISBN : 9789176788219
Sidor : 523
Ämnesområde :

Denna bok är slutsåld

Boken Fundamentala fragment är en samlingsvolym med uppsatser som publicerats mellan 1999–2012. Syftet med att ge ut dessa uppsatser samlat har varit att göra dem mer lättillgängliga och därmed bidra till att sprida den rättsvetenskapliga forskning inom offentlig rätt som uppsatserna är ett resultat av. Boken är tematiskt indelad: institutionella frågor, rättighetsskydd, europarättens verkningar och rättssäkerhetsfrågor i övrigt. Tillsammans täcker uppsatserna in många av de rättsvetenskapliga frågor som varit aktuella inom den offentliga rätten under den angivna perioden och ger en såväl översikt av som djupdykning i komplexa frågeställningar om statens maktutövning och dess gränser. Det handlar om så vitt skilda saker som i vilken mån den svenska författningen helt befriat sig från idén om maktdelning, om hur den svenska tryck- och yttrandefriheten kommit att utvecklas under 2000-talet, om i vilken mån svenska domstolar kan tänkas ha en konstitutionell rätt (och plikt) att pröva EU-rätten mot grundlag och om offentliga uppgifter kan och bör överlåtas till privaträttsliga subjekt. Även om varje ämne behandlas för sig och utan direkt koppling till övriga uppsatser ges en relativt heltäckande bild av de frågor och problem som den moderna konstitutionella rätten i Sverige haft att tackla och som fortfarande är aktuella.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk