Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott

9599

Erik Svensson

Upplaga : 1
År : 2016
ISBN : 9789176789599
Sidor : 486
Ämnesområde :

602 kr Porto/frakt tillkommer

Människor agerar ofta gemensamt. I straffrätten hålls dock enskilda personer individuellt ansvariga för vad de har gjort. Den här boken handlar om de rättsdogmatiska frågor som denna relation mellan individuellt ansvar och fleras deltagande i brott ger upphov till.

Hur bör man straffrättsligt hantera att någon som befinner sig i en maktposition beordrar en underordnad att begå ett brott? Kan någon som har spelat en undanskymd men viktig roll vid genomförandet av ett bankrån sägas ha begått rånet tillsammans med de personer som befann sig inne i banken? Dessa frågeställningar handlar i grund och botten om vad det innebär att utföra en brottslig gärning.

I fall där flera personer skall dömas för deltagande i brott måste en rollfördelning ske. Valet står mellan att döma i gärningsmannaskap och att tillämpa reglerna om medverkan till brott. I boken analyseras denna rollfördelning. En särskild fråga rör möjligheten att döma flera personer i medgärningsmannaskap för vad de har gjort ”tillsammans och i samförstånd” med varandra.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk